Uitgangspunten voor ons en jouw succes

Visie

We zijn niet voor niets al 40 jaar een succesvol automatiseerder in de recreatie. Onze uitgangspunten voor succes zijn gestoeld op deze ervaring. Onze drie belangrijkste pijlers:

  1. De wensen & behoeften van onze klanten staan altijd centraal
  2. Er wordt ontwikkeld op basis van Innovatieve Standaard Open Cloudsoftware (ISOC)
  3. Alle processen zijn altijd optimaal beheersbaar

1. Jouw belang centraal

Alhoewel deze pijler lijkt op een open deur, blijft dit voor onze organisatie én voor al onze klanten, een belangrijke open deur: automatiseren doen we altijd om ervoor te zorgen dat processen en werkwijzen voor jou als gebruiker efficiënter worden. Dat houdt soms óók in, dat we als automatiseerder een andere benaderingswijze of oplossing prefereren boven een aangedragen werkwijze, om ervoor te zorgen dat álle gebruikers daarvan meeprofiteren. Daarbij speelt onze meer dan 30 jaar ervaring in de recreatiebranche een belangrijke rol: we denken mee én kijken vooruit.

2. I.S.O.C.

Innovatief

We houden een voorsprong op onze concurrentie, door vernieuwend & anders te denken. De wereld verandert… dus gaan we mee! Dat komt tot uiting in het gebruik van de nieuwste softwaretechnieken en het inzetten van een team met professionals op gebied van de recreatiebranche én gebruik van de nieuwste softwaretools.

Standaard

We blijven denken in standaarden. Het wiel is al uitgevonden. Dus gaan wij bedenken hoe we dat wiel nog beter, slimmer en efficiënter kunnen laten draaien. Standaarden in softwareontwikkelingen zorgen voor stabiliteit en kwaliteit. Zo blijven onderhoudskosten beheersbaar en kwaliteit gewaarborgd.

Open

Onze software is Open en toegankelijk voor koppelingen met andere oplossingen. Een belangrijke basis in de recreatiebranche! Denk aan koppelingen met online betalingsplatformen, toegangssystemen, rapportgenerators, etc.

Cloud (SaaS)

We bieden onze software aan “via de Cloud”. In de praktijk houdt dat in dat onze software benaderbaar en volledig bruikbaar is via de webbrowser.

Hierdoor heb je als gebruiker niet meer te maken met software updates, back-up processen, etc. De term die hier ook voor wordt gebruikt is ‘Software aa Service’ (Saas). Een evolutie in gebruikersvriendelijkheid en beheersbaarheid van applicatiesoftware, voor zowel de ontwikkelende partij als de eindgebruiker.

3. Efficiëntie in processen

Binnen elke organisatie vinden allerlei processen plaats. Automatisering moet helpen deze processen te beheersen door deze aan elkaar te koppelen en daardoor efficiënt gebruik te maken van middelen en informatie. Het gebruik van Tommy’s automatiseringsproducten speelt bij de gebruikers een centrale rol in de organisatie. Het beheersbaar houden van informatiestromen & processen is dan cruciaal. We gaan ervan uit dat onze gebruikers niet in meerdere systemen informatie bijhouden, maar in één oogopslag informatie kunnen inzien van hun relaties.

Daarom is de A.P.I. (Application Programming Interface) een cruciaal onderdeel van Tommy. Door deze API kan Tommy onderling communiceren met overige programma’s.