AVG

Bij TommyBookingSupport voldoet u automatisch aan de AVG

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) in. Dit is de nieuwe privacywetgeving die geldt voor de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) geldt dan niet meer. Dit betekent dat we afspraken maken over hoe er omgegaan wordt met privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor u?

In de praktijk verandert er voor u, als gebruiker van TommyBookingSupport, niets. Om te voldoen aan de eisen van de AVG maken we afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In deze afspraken staat onder andere omschreven hoe we omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. Om er voor te zorgen dat we met iedereen dezelfde heldere afspraken maken, hebben we deze opgenomen in onze algemene voorwaarden . Zo voldoet u, voor de gegevens die u via TommyBookingSupport verwerkt, keurig aan de vereisten van de AVG.

Hoe zit het met de verwerkersovereenkomst?

U bent, als gebruiker van TommyBookingSupport, verwerkingsverantwoordelijke. U gebruikt TommyBookingSupport om gegevens te verwerken, en dat maakt ons de verwerker. Dat betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden tussen u en TommyBookingSupport. In die afspraken staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. In de algemene voorwaarden worden artikel 18 tot en met 29 gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst. U hoeft voor TommyBookingSupport dus geen losse overeenkomst te sluiten om aan de vereisten van de AVG te voldoen!

Uw gegevens goed beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. TommyBookingSupport beveiligt uw gegevens daarom op verschillende manieren. Op onze pagina 'Beveiliging gegevens' vertellen we u meer over hoe wij ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd blijven. Wist u bijvoorbeeld dat onze medewerkers geheimhoudingsplicht hebben? Bij TommyBookingSupport zijn uw gegevens veilig! 

Bij TommyBookingSupport is uw privacy gewaarborgd

Ook uw privacy is gewaarborgd. TommyBookingSupport gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden niet zomaar met derden gedeeld. Benieuwd hoe zorgvuldig wij omgaan met uw privacy? Daar leest u meer over in onze privacyverklaring

Veelgestelde vragen

Moet de verwerkersovereenkomst geen losse overeenkomst zijn?

Nee, dat hoeft niet. Artikel 28 van de AVG stelt dat "de verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling...". Volgens de AVG kunnen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in plaats van een individuele verwerkersovereenkomst ook ‘standaardcontractbepalingen’ gebruiken, zoals de algemene voorwaarden.

Kan ik een eigen verwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. We houden de verwerkersovereenkomst voor alle gebruikers gelijk. Het is voor TommyBookingSupport organisatorisch niet mogelijk om met iedere gebruiker een verschillende overeenkomst te sluiten.

Ik ben verwerker, kan ik een subverwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, in het geval dat u zelf verwerker bent heeft u meerdere rollen. U bent zodra u gegevens verwerkt via TommyBookingSupport ook gegevensverantwoordelijke. U bepaalt namelijk de middelen en het doel van de verwerking. TommyBookingSupport is in dit geval de (sub)verwerker. Daardoor moet u een verwerkingsovereenkomst hebben. Deze is verwerkt in de algemene voorwaarden.

Wanneer ben ik verwerkingsverantwoordelijke?

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Als gebruiker van TommyBookingSupport kiest u het doel (vastleggen van reserveringen) en de middelen (TommyBookingSupport) voor verwerking van de gegevens die u invult. Daarom sluit u een overeenkomst met de verwerker (TommyBookingSupport).

Regelt TommyBookingSupport dat ik overal voldoe aan de eisen voor de AVG?

U moet met alle partijen waar u persoonsgegevens verwerkt afspraken maken. Wat betreft de persoonsgegevens die u verwerkt via TommyBookingSupport voldoet u aan de eisen van de AVG. Voor andere partijen waar u persoonsgegevens verwerkt zult u zelf actie moeten ondernemen. TommyBookingSupport kan u hierbij niet ondersteunen.

Waar kan ik terecht voor overige vragen?

Voor algemene vragen over de AVG verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunnen we u helpen?

Ervaar zelf het gemak, check wat er allemaal kan, ontdek hoe u efficienter kunt werken of meer omzet en online boekingen kunt genereren!

Doe het direct!

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!