Algemene voorwaarden Tommy 2.0

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Tommy 2.0

Texpro SLA

Tommy 2.0 online is betrouwbaar, veilig en snel. Texpro werkt samen met Cobytes BV voor het
beschikbaar stellen van Tommy 2.0. Voor het noodzakelijke onderhoud hebben we duidelijke afspraken gemaakt met Cobytes BV. Optimale back-up procedures zorgen voor een optimale continuïteit.

Beschikbaarheid

Tommy 2.0 wordt door Cobytes BV gehost op systemen van professionele Nederlandse datacenters. datacenters hebben een netwerkbeschikbaarheid van 99,90%. De beschikbaarheid en performance van Tommy 2.0 wordt continu gemonitord. Als er sprake is van onderhoud dan zullen we u hierover van tevoren informeren. Bij een storing zullen wij u direct per e-mail informeren.

In de volgende situaties kan Tommy 2.0 niet beschikbaar zijn:
-   preventief onderhoud;
-   installeren nieuwe versie Tommy 2.0;
-  onderhoud dat vooraf aan alle klanten is gecommuniceerd;
-  calamiteiten als gevolg van natuurrampen en andere overmacht situaties.

Onderhoud

De klant wordt minimaal 5 dagen van tevoren geïnformeerd als Tommy 2.0 mogelijk niet beschikbaar is. De werkzaamheden worden indien mogelijk uitgevoerd tussen 18.00 en 7.00. Updates, incidentele patches en hotfixes worden zonder vooraankondiging uitgevoerd.

Performance

Tommy 2.0 behoort een goede performance te hebben, gelijkwaardig aan een lokale of netwerkinstallatie, maar is afhankelijk van de internetverbinding en inrichting van de omgeving van de klant. Texpro meet de responsetijden van de pagina ‘dashboard’ en de pagina ‘overzicht reserveringen’. De responsetijd van het openen van deze pagina’s dient in 95% van de gevallen maximaal 3 seconden te zijn. 
De responsetijden van andere functies binnen Tommy 2.0 kunnen sterk variëren afhankelijk van de soort functie, hoeveelheid data, klant specifieke inrichting en gebruikersinstellingen. 
Bij performancehinder kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

Back-up & restore

Iedere seconde wordt er een back-up gemaakt van de database naar een back-up server. Van de back-up server wordt ieder uur een back-up gemaakt. Van de volledige productieomgeving wordt iedere 24 uur een back-up gemaakt. Het terugzetten van een back-up kost maximaal 60 minuten ervan uitgaande dat Cobytes BV de apparatuur beschikbaar heeft.

Beveiliging en toegang

Tommy 2.0 gebruikt crypto grafische maatregelen (versleuteling) om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen en om de authenticiteit van gebruikers te kunnen vaststellen. Tevens gebruiken we een Https (beveiligde verbinding) voor alle toegangspunten.

Support

De medewerkers van de servicedesk van Tommy 2.0 verhelpen problemen en beantwoorden vragen. Online of telefonisch kunt u een incident insturen. Wij verwachten van de klant dat hij altijd eerst de handleiding en FAQ raadpleegt. De klant kan via de Klantportal de afhandeling van het incident volgen. Tijdens het afhandelen van een incident kan de Supportmedewerker met toestemming van de klant meekijken op afstand.

Algemene ondersteuning

Elke melding aan het Support Center wordt een ‘incident’ genoemd. Een incident kan een fout, storing, wens of gebruikersvraag zijn. Wanneer een gebruiker géén training heeft gevolgd voor het gebruik van Tommy 2.0 kan er geen ondersteuning geleverd worden door de Supportmedewerker.

Texpro staat open voor feedback. Deze ontvangen we graag per e-mail (herbert@aicn.nl).

Handleiding en FAQ

Hier is informatie over de werking van Tommy 2.0 te vinden, aangevuld met andere belangrijke of noodzakelijke informatie.

Registratie en reactietijd

Wanneer er in de handleiding en FAQ geen oplossing voorhanden is, kan de klant een incident voor de Servicedesk registreren. De klant kan via de Klantportal de afhandeling van het incident volgen. 
De klant is betrokken bij de afhandeling van het incident en kan zijn reactie en andere aanvullende informatie eraan toevoegen. De hersteltijd bij een probleem is afhankelijk van de ernst en duur van de situatie en de mate waarin Texpro afhankelijk is van derden voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Prioriteiten en hersteltijden

In principe worden incidenten direct opgepakt. In de meeste gevallen betreffen dit vragen die te  maken hebben met kennis over het product. De meeste van deze vragen worden dan vaak ook dezelfde dag nog afgehandeld. Indien het een wens betreft dan wordt deze ingestuurd, maar hierbij kan niet altijd worden aangegeven wanneer de wens precies wordt vervuld.

Elk incident krijgt een prioriteit toegewezen. Deze wordt toegekend door de Supportmedewerker die het incident in behandeling neemt. De richtlijnen die we hierbij hanteren zijn:

  1. Geen prio: Geen specifieke reactietijd, (wensen).
  2. Prio 3: Dezelfde dag of de volgende dag (in geval van uitzonderlijk drukte wordt de klant daarvanop de hoogte gesteld), (informatieve vragen).
  3. Prio 2: Hersteltijd binnen 1 werkweek, (niet productie verstorende problemen).
  4. Prio 1: Hersteltijd/workaround binnen 1 werkdag, voor zover dat mogelijk is (incidenten die                 productie verstorend zijn).

Signalering

Texpro signaleert het aantal gebruikersvragen en de contactmomenten met de Servicedesk. 
De Supportmedewerker bepaalt of er contact wordt opgenomen met de klant om de oorzaak te achterhalen. Bij veel gebruikersvragen of veelvuldig contact met de Servicedesk zullen we samen met de klant een oplossing zoeken om dit in de toekomst te voorkomen. Dit kan variëren van het volgen van een cursus of het bezoek van een Tommy 2.0 consultant.

Openingstijden

Via de Klantportal kan 24/7 de handleiding en FAQ geraadpleegd worden die voorziet in 80% van de gestelde vragen. Telefonisch is de Servicedesk bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
09:00 – 17:00 tenzij anders vermeld op onze website.

 


 

Hosting via Cobytes BV

Cobytes BV bestaat reeds 16 jaar. De organisatie is uitgegroeid tot een stabiel bedrijf. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de kredietrating van Cobytes BVs moederbedrijf, welke op te vragen is. Hoe stabiel de organisatie ook is, het is prettig dat mocht het mis gaan, er een 'vangnet' is ingebouwd. Dit vangnet heeft Cobytes BV ingebouwd door haar gehele infrastructuur onder te brengen in een andere entiteit. Mocht Cobytes BV, om wat voor reden dan ook, failliet gaan, dan is de infrastructuur en daarmee ook de data van klanten afgeschermd van het faillissement.

Cobytes BV is daarnaast deelnemer van de stichting DHPA die de belangen van de toonaangevende Nederlandse providers behartigt. Cobytes BV voldoet aan de richtlijnen uit DHPA code of conduct die bijdragen aan een betrouwbare en veilige dienstverlening en invulling geven aan onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij en ons personeel.

Beschrijving Clustering Cobytes BV & Overige Informatie

Met betrekking tot  informatiebeveiliging. Bij Cobytes BV zijn wij, naast vele beveiligingsmaatregelen die wij al ruime tijd treffen en als vanzelfsprekend zien, druk bezig met nieuwe beveiligingsmethoden. Voor meer informatie kunnen we op verzoek de volgende documenten nasturen ‘Beschrijving Clustering Cobytes BV & Overige Informatie - v1.4.pdf’.

Tommy Booking Support draait standaard via een beveiligde https verbinding https://www.tommybookingsupport.com. Hypertext Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

Extra informatie:

1.     What is the Tier-level (1,2,3 or 4) of the datacentre of the provider ?

Cobytes BV maakt gebruik van verschillende datacentra in Nederland, de server van Texpro B.V. is opgeleverd in Previder PDC2 te Hengelo. Volgens de Uptime Institute Qualifications komt dit datacenter het volgende overeen:

Previder PDC2 (Hengelo): Tier 3+

Indien meer informatie nodig is kunnen onderstaande documenten verstrekt worden:

Previder - Specsheet Previder Datacenters.pdf

Previder - Leaflet - Datacenters voor vandaag en morgen - PDC2.pdf

2.     How does the vendor encrypt data during transmission and when stored?

De server van Texpro B.V. maakt gebruik van een back-upmethode, te weten: IASO. Daarnaast maakt het gebruik van Veeam voor Disaster Recovery.

IASO (incl. Back-up SLA)

Binnen de back-up SLA faciliteert Cobytes BV de back-ups van bestanden, mappen en databases en controleert dagelijks of de back-ups gemaakt zijn. Deze kunnen door Cobytes BV op aanvraag hersteld worden. Binnen deze SLA wordt IASO toegepast. De database wordt realtime gebackuped d.m.v. mirroring, Elk uur wordt hier een  back-up gemaakt en deze wordt voor 10 dagen opgeslagen. IASO maakt het mogelijk om data te dedupliceren en te comprimeren. Op deze manier is er minder back-upruimte nodig om de data op te slaan.

Veeam

Naast IASO beiden wij tevens Veeam aan. Dit betreft een off-site back-up. Dat houdt in dat wij, na het maken van de back-up, de data wegschrijven naar een geografisch gescheiden locatie. Middels Veeam wordt een complete kopie van de server opgeslagen.

Van de server wordt dagelijks (’s nachts) een back-up gemaakt. Deze dagelijkse back-up wordt voor een periode van 10 dagen bewaard.

Middels Veeam is het mogelijk om een back-up van de volledige server terug te zetten in de staat zoals deze draaide tijdens het maken van de back-up.

Encryptie

Veeam maakt standaard geen gebruik van encryptie, op aanvraag is dit wel mogelijk.

3.     Is the (web)application setup as an independent instance (private cloud) or is the (web)application used on a shared basis with other customers in one instance (public cloud)?

De server waarop de (web)applicatie draait maakt gebruik van een Public Cloud op basis van VMware.

4.     Which measures (hardware and software) are implemented to protect vendor's ICT infrastructure against hacking, DDOS attacks, viruses and other malware?

Texpro B.V. maakt gebruik van verschillende Managed Server SLA’s.

Daarbij voeren wij standaard de volgende werkzaamheden uit:

  • Onderhoud software: Cobytes BV voorziet de server van updates en upgrades voor de serversoftwarecomponenten. De beschikbaarheid en toepasbaarheid van updates en upgrades wordt maandelijks gecontroleerd. Updates en upgrades worden altijd doorgevoerd in een vast maandelijks onderhoudsvenster.
  • Reactieve monitoring en actief ingrijpen: Cobytes BV controleert de beschikbaarheid van de services op de server. Indien een onderbreking in beschikbaarheid van deze services wordt geconstateerd, zal Cobytes BV deze onderbreking analyseren en trachten op te lossen volgens de gespecificeerde werkwijze. Naar aanleiding van een onderbreking kan Cobytes BV de serverconfiguratie wijzigen.
  • Proactieve monitoring en advisering: Cobytes BV voert één keer per maand een trendanalyse uit. Hierbij worden de gespecificeerde elementen geanalyseerd. Op basis van deze analyse kan Cobytes BV adviseren de Serverconfiguratie te wijzigen. Hierbij wordt een werkwijze gehanteerd zoals gespecificeerd in artikel 5.3 lid b.

Bovenstaande werkzaamheden zorgen ervoor dat de serversoftware altijd up-to-date is en er geen gebruik gemaakt wordt van verouderde serversoftware.

Daarnaast hebben we het volgende geconfigureerd op de server:

Poorten: Alleen poorten die nodig zijn voor het functioneren van de applicatie richting eindgebruikers staan open naar het internet. Denk hierbij aan poorten voor web verkeer (HTTP en HTTPS). Overige toegang is enkel toegestaan vanaf vertrouwde IP-adressen van Texpro B.V. en Cobytes BV. Deze toegang is nodig voor het uitvoeren van beheerstaken op de omgeving en zal waar mogelijk plaatsvinden via versleutelde verbindingen (bijvoorbeeld SSH).

5.     Are there clear compliance statements with regard to stored data, related to international acts and guidelines like Sarbanes-Oxley, Homeland Security act, EU SafeHarbor act, PIPEDA ?

Previder PDC2 te Hengelo en Cobytes BV zijn in volledig Nederlandse handen en staan op Nederlands grondgebied.


Algemene Voorwaarden Texpro B.V.

Artikel 1. Definities

1.1               Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Texpro B.V.  Dienst(en): de Dienst(en) zoals nader aangeduid in deze, tussen Texpro B.V. en Opdrachtgever gesloten, overeenkomst.

1.2          Texpro B.V.: handelend onder de handelsnaam Tommy Booking Support van de besloten vennootschap Texpro B.V. met beperkte aansprakelijkheid. Statutair gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30136806 . 

1.3          Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Texpro B.V. een overeenkomst heeft gesloten. 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1          Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Texpro B.V. schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Texpro B.V. als zodanig zijn aanvaard. 

Artikel 3. Aanvang van de overeenkomst

3.1               Een overeenkomst komt tot stand zodra een ondertekende overeenkomst in ongewijzigde staat ontvangen- en geaccepteerd is door Texpro B.V.;

3.2          De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat op de overeenkomst geldt als ingangsdatum voor het abonnement.  

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1               De Dienst zal worden verleend door Texpro B.V. aan Opdrachtgever gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen.

4.2          Zowel de Opdrachtgever als Texpro B.V. kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

Artikel 5. Overmacht

5.1               Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Texpro B.V..

5.2          Texpro B.V. is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

5.3          De Opdrachtgever verklaart Texpro B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid. 

Artikel 6. Persoonsgegevens.

6.1            (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in Texpro B.V. ingevoerd worden, zullen  niet aan derden worden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald
bij wet of overeenkomst.

Artikel 7. Prijzen

7.1         Betaling geschiedt per jaar.

7.2          Alle prijzen voor de Diensten van Texpro B.V. worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. Texpro B.V. stelt haar facturen in Euro's op. Alle in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

7.3          Wijzigen van prijzen (bijvoorbeeld prijsindexering) is slechts mogelijk indien Texpro B.V. opdrachtgever hier minimaal één maand voor ingang van op de hoogte stelt.

7.4          In geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval, dit ter beoordeling van Texpro B.V., heeft Texpro B.V. het recht de Dienst (tijdelijk) te blokkeren. De kosten welke voorvloeien uit de overeenkomst, blijven gedurende een periode waarin de Dienst geblokkeerd is onverminderd doorlopen. 

7.5          De kosten van de storingsopheffing in de Dienst(en) komen voor rekening van Texpro B.V., tenzij:- Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst(en);- Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst(en);- De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden. 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1               De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

8.2          Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Texpro B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Texpro B.V. is ontvangen.

8.3          De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

8.4          Indien Opdrachtgever niet tijdig, heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere betalingstermijn geboden. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8.5               Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is Texpro B.V. gerechtigd de toegang tot de Diensten te blokkeren. Daarnaast zal Texpro B.V. vanaf dat moment de wettelijke incassokosten in rekening.

8.6          Naast de incassokosten als bedoeld in artikel 8.5 zal Texpro B.V. vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim raakt eveneens de wettelijke (handels)rente in rekening brengen. Eventuele kosten voor een advocaat, deurwaarder etc. zullen ook voor rekening van de Opdrachtgever komen. 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1               Het is niet toegestaan om de software, modules of andere producten of Diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen Dienstverlening via Texpro B.V..

9.2          Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen bepaald in artikel 11.1, is de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 6.000,- (zesduizend Euro) en een aanvullende boete van € 500,- (vijfhonderd Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,- (Vijftigduizend Euro).

Artikel 10. Gebruik Diensten

10.1            Om toegang te krijgen tot de Diensten dient de Opdrachtgever te beschikken over inloggegevens die door Texpro B.V. worden verstrekt.

10.2        De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door Texpro B.V. beschikbaar gestelde inloggegevens.

10.3        De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Opdrachtgever worden gedaan.

10.4        Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever toegerekend kan worden, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk na ontdekking aan Texpro B.V. te melden.

10.5        Texpro B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.

10.6        De Opdrachtgever vrijwaart Texpro B.V. van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de Opdrachtgever.

10.7        De Opdrachtgever dient Texpro B.V. onverwijld op de hoogte stellen indien zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de Opdrachtgever.

10.8        Indien de door Texpro B.V. geleverde of Dienst niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is opdrachtgever verplicht dit binnen vijf (5) dagen na ontdekking te melden aan Texpro B.V..

Artikel 11. Licentie

11.1            Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Texpro B.V. of diens licentiegevers.

11.2        Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

11.3        Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de Software of middels de site van Texpro B.V. aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software, te wijzigen of te verwijderen, of de Software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.

11.4        Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Texpro B.V. wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Software in een niet door Texpro B.V. gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Texpro B.V. geleverde of verstrekte Software, of op een andere wijze dan waarvoor de Software is ontwikkeld of bestemd. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1            Texpro B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Texpro B.V. geleverde Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Texpro B.V., zijn directie en/of leidinggevend personeel.

12.2        Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
12.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Texpro B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Texpro B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

12.4        Texpro B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.

12.5        Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 12. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Texpro B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

12.6        De opdrachtgever vrijwaart Texpro B.V. tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

12.7        Texpro B.V. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar Texpro B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Texpro B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Texpro B.V. of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Texpro B.V..

12.8        Texpro B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Texpro B.V. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1            Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 13.2.

13.2        Indien de door Texpro B.V. aangeboden Diensten worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, zullen de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen eveneens overgaan. De Opdrachtgever komt in dat geval geen recht van ontbinding toe. 

Artikel 14. Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

14.1            De Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.

14.2        Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst(en) terstond te melden aan Texpro B.V..

Artikel 15. Helpdesk

15.1            De helpdesk verzorgd per e-mail en telefoon ondersteunende service aan Opdrachtgever.

15.2        Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk.             

Artikel 16. Rechten en verplichtingen van Texpro B.V.

16.1            Texpro B.V. verschaft Opdrachtgever toegang tot haar faciliteiten en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Opdrachtgever van de overeengekomen prijs.

16.2        Texpro B.V. zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de site zo spoedig mogelijk op te lossen.

16.3        Texpro B.V. zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen. Texpro B.V. garandeert een up-time van 99,9% op de looptijd van het abonnement.

16.4        Texpro B.V. zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken en/of systemen in stand te houden en te onderhouden.

16.5        Texpro B.V. zal een storing in de Dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.

16.6        Texpro B.V. zal de Opdrachtgever informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de Dienstverlening van Texpro B.V. aan de Opdrachtgever.

16.7        Texpro B.V. verplicht zich om onderhoudswerkzaamheden aan zijn netwerk van tevoren aan te kondigen. Van verwachte impact en tijdsduur zal door Texpro B.V. een inschatting worden gegeven.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

17.1            Texpro B.V. behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2        Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3        Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 
t6

Artikel 18. Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

18.1            Texpro B.V. kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening. Als gevolg kunnen Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Texpro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij Opdrachtgever of derden. Texpro B.V. zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via e-mail.

18.2        Indien omstandigheden Texpro B.V. noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bv storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat Texpro B.V. geen tijdige aankondiging kan geven. Texpro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij Opdrachtgever of derden

18.3            Voorbeelden van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: storingen aan stroomvoorzieningen of andere storingen aan servers en hosting Diensten van Texpro B.V.; technische of softwarematige storingen aan servers en hosting-Diensten die Texpro B.V. beschikbaar stelt aan haar klanten

18.4        Beschikbaarheid van hosting Diensten, applicaties en/of websites van Opdrachtgever binnen de Texpro B.V. infrastructuur wordt uitdrukkelijk niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van alle Diensten zorgen. Texpro B.V. is op niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor Opdrachtgever en of derden

18.5        Op het moment van een storing, onderhoud of het niet beschikbaar zijn van Diensten, kan Texpro B.V. niet garanderen vooraf of tijdig hierover te communiceren.

Artikel 19. Doeleinden van verwerking

19.1            Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

19.2        Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.

19.3           De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven
                  eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen. 

Artikel 20. Verplichtingen verwerker 

20.1            Ten aanzien van de in artikel 19 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

20.2        De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden

              ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

20.3        Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 21. Doorgifte van persoonsgegevens

21.1            Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie.  Doorgifte  naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

21.2            Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 22. Verdeling van de verantwoordelijkheid

22.2        De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

22.3        Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

22.4        Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 23. Beveiliging

23.1        Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

23.2        Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
- Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden; 
- Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden; Beperkte fysieke toegang tot de servers
  waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen; 
- Secured communicatie et server (HTTPS/SSL).

23.3        Verwerker staat  er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat,  gelet op  de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

23.4        Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 24. Meldplicht

24.1        In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.

24.2        De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding inrekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 25. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

25.1        In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek  zelf  afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.

25.2        Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 26. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

26.1        Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.

26.2        Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 27. Audit

27.1.       De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 28. Aansprakelijkheid

28.1        De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, , is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.

28.2        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen; 
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

28.3        De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

28.4        De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.

28.5        Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

28.6        Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en   expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

Artikel 29. Duur en beëindiging

29.1        Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij Texpro B.V. is afgerond.

29.2        De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

29.3        Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 31. Wijziging van de voorwaarden

31.1        E-Boekhouden.nl behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

31.2        Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

31.3        Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 32. Geschillenregeling en toepasselijk recht

32.1        Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Texpro B.V. en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

32.2        Op elke Overeenkomst tussen Texpro B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

32.3        De rechtbank in Den Bosch is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Texpro B.V. en de Opdrachtgever.

Kunnen we u helpen?

Ervaar zelf het gemak, check wat er allemaal kan, ontdek hoe u efficienter kunt werken of meer omzet en online boekingen kunt genereren!

Doe het direct!

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!